Pazartesi, 30 Ocak 2012

Uluslararası Judo Federasyonu'nun Olimpiyat Oyunları, Masterler, Dünya ve Kıta Şampiyonaları, Grand Slam, Grand Prix ve Dünya Kupalarında yarışarak ilk yediye giren sporcuların aldıkları puanları göre yaptığı "Dünya Sıralama Listesi"nin son üç senesini (2009, 2010 ve 2011) değerlendirdiğimizde "Judoda Dünyanın Neresindeyiz?" sorusuna net bir cevap verebiliriz.

Gerek erkek gerekse bayan milli sporcularımızın hiçbirinin son üç yıldaki listelere adlarını ilk on sporcu arasına yazdıramadığını görmekteyiz. Yine, son üç yılı dikkate alarak yaptığımız değerlendirmede ilk yirmi sporcu arasına sadece bir sporcumuz, o da Gülşah KOCATÜRK (+78 kg)'ün girebilmektedir. Listelerde ilk otuza girebilen sporcu sayımızın beş olduğu, bu judocularımızın da bayanlarda Aynur SAMAT (-52 kg) 21., Sümeyye AKKUŞ (-48 kg) 26. ve Belkıs Zehra KAYA (+78 kg) 27., erkeklerde de Hasan VANLIOĞLU (73 kg) 27. ve Sezer HUYSUZ (-73 kg) 28. sırada yer alıyor. İlk elliye ise, sadece bir erkek sporcumuz Ahmet SARI (-81 kg) 49. sıradan listeye girebilmektedir. Listelerde yer alan diğer sporcularımızın, iki üç tanesi hariç, diğerlerinin çok düşük puanlarla son sıralarda yer aldığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

2011 yılı Dünya Sıralama Listesi'ni müstakilen değerlendiğimizde erkekler kategorisinde 7 siklette toplam bin 563 sporcunun Uluslararası müsabakalarda puan toplayarak listeye girdiğini, buna karşılık listedeki Türk sporcu sayısının 16 olduğunu ve siklet başına ancak 2 judocumuz listede yer alabilmektedir. Türk sporcular açısından listeyi incelediğimizde, 2012 yılı Büyükler Ferdi Judo Şampiyonası'nda kilolarında birinci olan Hasan YILMAZ (-73 kg) 76 puanla 82., Halil İbrahim ÖZERLER (-81 kg) 6 puanla 223., Feyyaz YAZICI (-100 kg) 12 puanla 65. ve Remzi KOCATÜRK (+100 kg) 2 puanla 151. sırada bulunmaktadır. Yine, Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Çağrı YILMAZ (-60 kg), Sinan SANDAL (-66 kg) ve Mahmut SARI (-90 kg)'nın listelerde adlarının dahi olmadığını tesbit etmekteyiz.

Erkek sporcularımızın "Dünya Sıralama Listesi"ndeki durumlarını bir cümle ile özetlemek istersek Ocak 2012'de Alanya'da yapılan Türkiye Judo Şampiyonası'nda kilolarında birinci olan sporcularımızın dördünün sıralama listesinde düşük puanlarla son sıralarda yer aldığını, diğer üç birincimizin ise listelerde yer alamadığını söyleyebiliriz.

Bayanlar Dünya Sıralama Listesi'ne baktığımızda da, bin 10 sporcunun yer aldığı listede bayan milli sporcu sayımız da erkek sporcu sayımız kadar, yani 18. Sıralama istesinde yer alan ve Ferdi Türkiye Judo Şampiyonası'nda birinci olan Kudret EĞİLMEZ (-57 Kg) 14 puanla 125., Selda KARADAĞ (-63 kg) 152 puanla 51. ve Nazmiye YILMAZ (-78 kg) 2 puanla 97. sırada bulunurken, diğer birinciler Dilara LOKMANHEKİM (-48 kg), Fatma ŞEKER (-52 kg), Özge AKARSU (-70 kg) ve Fulya KUL (+78 kg) listeye girememiştir. 

Genel bir değerlendirme yapacak olursak, 2011 yılında yapılan uluslararası müsabakalara katılarak puan toplayan ve "Dünya Sıralama Listesi"nde yer alan bin 563'ü erkek ve bin 10'u bayan toplam iki bin 573 sporcunun 18'i erkek ve 18'i bayan toplam 36'sınınTürk milli takım judocusu olduğunu, 14 sikletteki ilk elli sporcusu arasına sadece 7 sporcumuzun girebildiğini ve geriye kalan 29 sporcumuzun ise düşük puanlarla son sıralarda yer aldığını görmekteyiz.

Yazımı son bir cümle ile özetleyecek olursam, Türk judosunun Dünya judosu içinde ancak % 1-1,5 'luk gibi  bir paya sahip olduğunu, bu paya da ancak 5-6 sporcumuzun gayret ve çabaları sonucu ulaştığımızı söyleyebilirim.